कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचना तथा जानकारीहरू

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा तथा गतिविधि बारेमा प्रकाशित सूचना तथा समाचारहरू तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ |

क्र.स. शिर्षक प्रकाशित मिति क्रियाहरु
1 २०८० मंसिर २५ गते सोमबारदेखि २७ गते बुधबारसम्म सञ्चालन हुने वर्ग (B, A र K ) ट्रायलको सूचना December 8, 2023
2 २०८० मंसिर २२ गते शुक्रबार सञ्चालन हुने वर्ग C अटो/टेम्पोको ट्रायल परीक्षाको सूचना तथा नामावली December 7, 2023
3 २०८० मंसिर २१ गते बिहिबार सञ्चालन हुने वर्ग A, K र B तथा वर्ग C अटो/टेम्पोको लिखित परीक्षाको सूचना December 6, 2023
4 अवरुद्ध भएको लाइसेन्स सिस्टम शुरु भएको जानकारीको लागि अनुरोध छ। December 5, 2023
5 हिजो मिति २०८० मंसिर १८ गतेदेखि सिस्टम बन्द छ। सिस्टम सुचारु हुनासाथ अर्को सूचना दिइनेछ।
6 २०८० मंसिर १८ गते सोमबारदेखि २२ गते शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने ट्रायलको सूचना वर्ग (B, A, K र C) December 1, 2023
7 २०८० मंसिर १४ गते बिहिबार सञ्चालन हुने वर्ग A, K र B तथा मंसिर २१ गते सञ्चालन हुने वर्ग C अटो/टेम्पोको लिखित परीक्षाको सूचना November 29, 2023
8 २०८० मंसिर ११ गते सोमबारदेखि १३ गते बुधबारसम्म सञ्चालन हुने ट्रायलको सूचना November 24, 2023
9 २०८० मंसिर ७ गते बिहिबार सञ्चालन हुने वर्ग A, K र B तथा मंसिर २१ गते सञ्चालन हुने वर्ग C अटो/टेम्पोको लिखित परीक्षाको सूचना November 22, 2023
10 २०८० मंसिर ४ गते सोमबारदेखि ६ गते बुधबारसम्म सञ्चालन हुने ट्रायलको सूचना November 18, 2023